Čundr 5 - Novohradské hory, Borovany - Žižkovo rodiště - srpen 2008

kronika » Čundr 5 - Novohradské hory, Borovany - Žižkovo rodiště - srpen 2008

účast - Šmoula, Fernet, Baz, Dargo

autor: Baz

Jak jsem se již v předchozích čundrech zmínil, se Šmoulou jsme si dali předsevzetí ještě jednou navštívit Novohradské hory. To se tedy povedlo a k naší trojici se připojil další z našich petřinských přátel - tentokrát Fernet. Aby jsme to všechno zmákli, tak jsme jeli vláčkem do Nových hradů a poté autobusem až na Hojnou Vodu, protože krpál před Hojnou Vodou by Šmoula asi znovu nevylezl. V Hojné Vodě jsme strávili večer ve známém penzionku u pana domácího, kde jsme popili, pojedli a pan domácí nám poradil, abychom si ustlali naproti jeho penzionu v nenavštěvované farnosti - spaní v podloubí dvora bylo naprosto luxusní. Druhý den jsme pokračovali do lůna Novohradských hor, chvíli cestou a pak ještě delší chvíli necestou, až jsme se vyloupli u nádherné vodní hráze, kde jsme bivakovali. Tenhle čundr se od ostatních lišil tím, že bylo tolik hub, že takovejch míchanejch smaženic a různejch míchanic jsme snad ještě v životě nesežrali. V dalších dnech jsme pokračovali středem Novohradských hor do Pohorské vsi, kde jsme doplnili zásoby a pokračovali jsme s dalšími bivaky dál až do Benešova nad Černou. Odtud jsme se přesunuli BUSem do Borovan a další dva dny jsme strávili v oblasti Trocnova - Žižkova to rodiště. No a jak už tomu bývá, tak po vyhrané týdenní čundrácké bitvě jsme se přesunuli z Trocnova směr Praha.