Čundr 23 - 1.-4.8.2011 Český les (Tachov - Cheb)

kronika » Čundr 23 - 1.-4.8.2011 Český les (Tachov - Cheb)

účast - Šmoula, Bazův táta, Baz, hafani - Dargo, Žofi

autor - Baz

 

Tak tenhle čundr měl za úkol prozkoumat severozápadní část Českého lesa, protože tu druhou stranu směrem k Šumavě jsme se Šmoulou dělali v minulých letech. Tentokrát jsme jeli opět standardně se Šmoulou a k sobě jsme přibrali i mého tátu, který taky rád vandruje a tak razil s námi. Akci jsme zahájili vláčkem do Tachova, kde jsme zkropili pár žejdlíků a autobusem se přesunuli do Branky u Halže, z které jsme nastoupili na dálkovou červenou směr Cheb. První bivak jsme vytvořili kus za Brankou a druhý den jsme pokračovali do vesničky Broumov, kde jsme poobědvali a chtěli i něco nakoupit, jenže nebylo kde. Tak jsme se od místních dozvěděli, že zhruba 3 km od vesničky je hraniční přechod do Německa, kde je i freeshop, kde můžeme doplnit zásoby. Tudíž jsme se výjimečně odklonili od červené trasy a obloukem přes freekvelb jsme se na ni zhruba po 5 km vrátili, čímž jsme sice minuli rybník zvaný Kajetán, ale taky jsme se vyhnuli jednomu stoupání. Sice nás menší stoupání taky neminulo, ale za Kajetánem jsme objevili další hezký bivak a tak bylo pro tento den chodecké dílo dokonáno. Třetí den jsme putovali přes místní prameny, kde jsme dotankovávali vodu, dále přes bývalou vesnici Slatinu na Mohelskou pláň, odkud jsme z červené uhnuli a traverzem se na ní napojili kousek pod vrchem Dyleň, který je místní monumentalitou - výškovou ... Pod tímto vrchem jsme se zastavili u středu Evropy - alespoň tak toto místo nazvali odborníci, kteří toto místo vybudovali. Dále jsme pak pokračovali po červené směr Kyselecký hamr, kde jsme před tímto bývalým hamrem již značně chodecky zpustošeni zabivakovali. Večer se sice vydařil, ale začalo mírně poprchávat a to vydrželo celou noc, takže na rozednění jsme se již docela těšili. Po krátkém probuzení a využití chvilky nepršení jsme se sebrali a pokračovali jsme dále po žluté do Lipové u Chebu, odkud jsme pokračovali směr Cheb a dále rychlíkem z Chebu směr Prague. Za zmínku stojí vesnička Doubrava, která se nachází cca 1 km před Lipovou a kde jsme si prohlédli krásnou usedlost zvanou Rustlerův statek. V té je k dispozici krásná prohlídka památkově chráněného historického statku a měli tam i výbornou Plzeň, která pomohla již leckterému poutníkovi. Ostatně celá Doubrava je tuším památkově chráněná a je nutno uznat, že je to krásná podhorská vesnička.

Toť asi vše ... tak zdar.